Berta Pericas

Berta Pericas

Graduada en Enginyeria Forestal amb especialitat en medi ambient i paisatge

Graduada en Enginyeria Forestal amb especialitat en medi ambient i paisatge per la Universitat de Lleida. És tècnica en Gestió i Organització de Recursos Naturals i Paisatgístics i actualment està cursant un Màster en Gestió Cinegètica a la Universitat de Huelva. El seu projecte final de grau es va centrar en el model de comercialització de carn de caça procedent d’ungulats silvestres a Catalunya. Disposa d’una àmplia experiència en la gestió, planificació i administració de finques forestals, sempre mitjançant tècniques silvícoles avalades per la Gestió Forestal Sostenible.

Ha impartit diverses conferències en Universitats i altres centres educatius i d’estudis, totes elles vinculades a la gestió faunística i forestal. Des de 2017 col·labora amb Minuartia en projectes de seguiment i gestió de fauna, entre els que destaquen projectes de recuperació d’habitats per a ungulats silvestres i seguiment d’espècies cinegètiques.