Albert Cama

Albert Cama

Llicenciat en Ciencies Ambientals i Doctor en Biologia Animal

Llicenciat en Ciencies Ambientals i Doctor en Biologia Animal per la Universitat de Barcelona. Ha exercit com ambientòleg i biòleg freelance des del 2002 i des del 2015 forma part de l’equip tècnic de Minuartia. Té una extensa experiència de treballs de camp en tots els àmbits de l’ornitologia i disposa d’un llarg recorregut investigant les interaccions entre diverses especies d’aus i les activitats humanes.

En el marc de l’empresa participa en treballs de gestió i conservació de fauna, en particular relacionats amb infraestructures de transport, espècies cinegètiques i prevenció de xocs amb animals en aeroports i trens d’alta velocitat. Ha participat en la redacció d’Estudis de Riscos d’Impactes amb Fauna i Programes de Gestió del Risc de Fauna en 33 aeroports, destacant treballs de coordinació en 16 Aeroports de la xarxa d’AENA, i un projecte implicant 14 aeroports a Grècia.

Té diverses publicacions científiques sobre fauna en revistes d’abast internacional i ha realitzat comunicacions en congressos internacionals, seminaris i jornades. Ha impartit també classes en màsters (Màster de Biodiversitat de la Universitat de Barcelona i Máster Dret i Medi Ambient a la Universitat Rovira i Virgili) i conferències. És col•laborador del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la UB.