Roser Campeny

Roser Campeny

Responsable d'àrea i socia fundadora. Doctora en biologia

Doctora en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona. Responsable de projectes i sòcia fundadora de la consultora Minuartia. És experta en connectivitat ecològica, infraestructura verda, espais naturals i estratègies de conservació i seguiments de la biodiversitat.

Ha liderat prop de 90 projectes sobre aquestes temàtiques, que inclouen, entre altres, el disseny de connectors ecològics des de l’escala autonòmica a la local, estudis sobre biodiversitat, planificació i ordenació en més de 30 àrees naturals protegides, moltes d’elles integrades a la xarxa Natura 2000, i la redacció de les directrius per elaborar plans estratègics municipals d’infraestructura verda als municipis gironins. 

Entre altres publicacions, ha realitzat l’assistència tècnica del ‘Manual de conservació de la biodiversitat en habitats agraris’ i de ‘Gestión y conservación de la biodiversidad a la escala local. Diagnóstico, acciones y herramientas’.

En relació a la fragmentació dels hàbitats, ha coordinat la redacció de ‘Prescripciones técnicas para las fases de planificación y trazado de las infraestructuras de transporte’. Del 2013 al 2016 ha estat donant assistència tècnica als informes anuals i quadriennals sobre l’estat del medi ambient a Catalunya.