El nou pas de fauna de l’A2 millora la connectivitat ecològica

Durant el 2016 es va portar a terme una actuació de desfragmentació consistent en la construcció d’una nova estructura per afavorir la connectivitat ecològica en l’Autovia A2. Es tracta d’un pas superior, destinat exclusivament a afavorir la connectivitat ecològica en un punt estratègic de les comarques gironines. Una de les singularitats d’aquesta actuació de desfragmentació, que és una mesura compensatòria per a l’ampliació de l’AP7, és que s’ha portat a terme sense tallar en cap moment el trànsit en l’autovia.

Per altra banda es tracta d’un dels primers passos de l’Estat espanyol en que la restauració s’ha dissenyat específicament per afavorir la creació d’hàbitats per a la petita fauna.En la revegetació es van utilitzar especies de plantes i arbusts que serveixen d’aliment a diferents per a pol·linitzadors i atrauen a altres especies d’invertebrats i ocells. L’actuació es va completar amb la instal·lació de refugis per a la nidificació de petites abelles i també s’han instal·lat fileres de pedra seca que actuen com a refugis per a rèptils, petits mamífers, cargols, i altres animals.

Després d’un any de la seva construcció, s’ha pogut comprovar l’habitat creat al pas de fauna proporciona refugi i una font d’alimentació per una gran quantitat d’espècies, en especial de pol·linitzadors, que han colonitzat àmpliament els diferents elements instal·lats i que afavoriran la pol·linització dels conreus a les vores de la via. D’aquesta manera l’estructura ofereix també un servei ecosistèmic.

La construcció i adaptació del nou pas de fauna la va portar a terme AUTOPISTAS by Abertis, amb l’assessorament de l’equip tècnic de MINUARTIA a la dirección d’obra, i amb les enginyeries GPO i INNAT. L’estructura ha estat promoguda pel Ministerio de Fomento i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.. L’actuació es va presentar la Conferència Internacional d’Ecologia i Transport (ICOET) a Utah la primavera de 2017.