Diagnosi per afavorir la conservació d’amfibis a les Guilleries-Savassona

A l’Espai natural de les Guilleries – Savassona es porta a terme una diagnosi de les poblacions d’amfibis i l’elaboració d’una proposta de seguiment a llarg termini d’aquests vertebrats, que es reprodueixen en ambients aquàtics i estant amenaçats arreu d’Europa.

Durant aquests treballs s’actualitza l’inventari de punts d’aigua de l’Espai, s’analitza la distribució de les diferents especies de granotes, gripaus i altres amfibis que utilitzen aquests hàbitats i s’obtenen indicadors per avaluar l’estat de les poblacions. Aquestes dades permeten elaborar directrius per millorar els hàbitats dels amfibis i tenir un coneixement precís de la localització i l’estat de conservació de les seves poblacions.

El seguiment a llarg termini de les poblacions d’amfibis permetrà obtenir una informació detallada de la seva evolució al llarg del temps i definir les mesures de conservació més adequades per a cada situació. Els procediments s’han unificat amb els d’altres espais protegits de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, de manera que les dades obtingudes es podran comparar, cosa que permetrà detectar tendències generals de les espècies.

En els treballs de camp es posa especial atenció a seguir els protocols de bioseguretat per reduir el risc de dispersió de malalties emergents en els amfibis, així com en la detecció de possibles casos d’animals afectats.

Podeu consultar alguns dels seguiments realitzats en altres Parcs aquí.