Desenvolupament de tecnologies per al control de fauna exòtica invasora dels ecosistemes aquàtics

El control de la proliferació d’espècies exòtiques en aigües continentals és un repte per a la conservació de la biodiversitat i afecta també el manteniment d’infraestructures hidràuliques, així com algunes activitats econòmiques. Espècies com el cargol poma (Pomacea insularum), el cranc de riu americà (Procambarus clarkii) i diversos bivalves, peixos i tortugues, són cada vegada […]