Avancen les actuacions de restauració ecològica a la Reserva de Boumort

La Reserva Nacional de Caça de Boumort, situada al Prepirineu de Lleida, desenvolupa des de l’any 2010 projectes de conservació de la biodiversitat amb el suport d’ENDESA.

Durant els últims anys s’han dut a terme diverses actuacions, entre les quals s’inclouen la millora de la qualitat de l’hàbitat per al gall fer i un projecte experimental de restauració de pastures. Un dels principals objectius del projecte experimental ha estat el desenvolupament i l’aplicació de tècniques per recuperar la coberta vegetal autòctona en diferents zones de la Reserva.

Hi destaquen la creació de parcel·les d’exclusió d’herbívors i una prova pilot de replantació de boixerola, a partir de recol·lecció d’exemplars de la zona cultivats en viver, per tal de recuperar l’hàbitat del gall fer. També s’han consolidat les zones de restauració ecològica existents i s’han assajat diferents mètodes de tancament i repel·lents olfactius per a cèrvids per tal de recuperar les pastures.

Per al desenvolupament tècnic d’aquests projectes l’òrgan gestor de la Reserva ha comptat amb el suport tècnic de Minuartia, que ha gestionat l’execució del conjunt d’actuacions.

Els resultats del projecte han estat molt positius i es preveu un seguiment durant els propers anys per avaluar l’efectivitat de les mesures aplicades.