Un Programa de seguiment permet conèixer l’abundància de senglar en observatoris d’arreu de Catalunya

Des fa 15 anys el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, la Diputació de Barcelona i altres ens gestors d’espais naturals, col·laboren en l’aplicació del ‘Programa de seguiment de les poblacions de senglar a Catalunya’, que es porta a terme en 17 espais distribuïts per bona part de Catalunya. El seguiment va començar fa més de 20 anys a l’espai pioner del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

En aquests moments en que a Catalunya s’ha marcat un rècord històrics de captures de senglar (veure notícia) el Programa permet conèixer les tendències demogràfiques a cadascun dels espais de la xarxa d’observatoris. La situació no és la mateixa a tot Catalunya. És a les comarques de Girona i nord-est de Barcelona on les densitats de senglar són més altes i on arriba a tenir augments de més d’un 30 % en un sol any. Però a la resta del país l’abundància de l’espècie és menor, amb densitats mínimes als sectors de Pirineus i Pre-pirineus, Terres de l’Ebre i comarques més seques de Tarragona.

El seguiment es basa en la cooperació entre administracions responsables de la gestió de senglar i dels espais naturals, i els caçadors de senglar. Més de 120 colles col·laboren aportant dades precises de cadascuna de les caceres que realitzen als seus terrenys de caça. Durant aquests 15 anys s’han recollit dades de 49.000 caceres i en l’anterior temporada de caça es va analitzar informació de gairebé un terç dels senglars caçats a tot Catalunya.

Minuartia s’encarrega de l’assistència tècnica per a l’elaboració del seguiment de senglar.