Nova versió del llibre Grans mamífers de Catalunya i Andorra

Enguany s’ha presentat el nou llibre dels Grans mamífers de Catalunya i Andorra, que representa una actualització del publicat l’any 1995 en una versió més ampliada i actualitzada que descriu quines són les espècies de grans mamífers i quina és la seva situació actual i en el passat i inclou els grups de lagomorfs, carnívors, […]