Nova versió del llibre Grans mamífers de Catalunya i Andorra

Enguany s’ha presentat el nou llibre dels Grans mamífers de Catalunya i Andorra, que representa una actualització del publicat l’any 1995 en una versió més ampliada i actualitzada que descriu quines són les espècies de grans mamífers i quina és la seva situació actual i en el passat i inclou els grups de lagomorfs, carnívors, ungulats, cetacis i alguns rosegadors de gran mida.  

La publicació, coordinada per Jordi Ruiz-Olmo i David Camps, és un treball col·lectiu i exhaustiu, en el qual han participat un centenar d’especialistes, i que cobreix amb detall totes les espècies actuals i extingides en els darrers segles, amb extenses dades, mapes, gràfics, il·lustracions i fotografies.  

Diversos integrants de MINUARTIA han participat en la redacció del capítol sobre el senglar, que inclou una descripció general i taxonomia, distribució i tendència demogràfica, estimació poblacional, així com informació molt extensa sobre biologia, comportament, etc.  

Un resum sobre els continguts del capítol sobre senglar es pot consultar també a la web senglar.cat aquí.