Sessió de participació en el Pla Nacional de Desfragmentació
o
Primera jornada participativa del Pla Nacional de Desfragmentació

La fragmentació d’hàbitats causada per infraestructures lineals de transport és una de les majors amenaçades per a la biodiversitat. Per mitigar aquest impacte, el MITECO està treballant en l’elaboració d’un Pla Nacional per a la Desfragmentació d’hàbitats afectats per infraestructures lineals de transport.
Amb l’ objectiu d’aconseguir un pla consensuat es duran a terme diverses sessions participatives en les quals estaran presents diferents actors. En la primera sessió, que se celebra aquest mes d’octubre, participaran els integrants del Grup de Treball sobre Fragmentació d’Hàbitats causada per Infraestructures de Transport, creat el 1999 i que ha publicat diverses obres sobre la temàtica a nivell nacional.


Minuartia participa realitzant l’assistència tècnica en l’elaboració del Pla, juntament amb membres de TRAGSATEC i la Subdirecció General de Biodiversitat Terrestre i Marina del MITECO. Aquesta assistència inclou aspectes que van des de la conceptualització del Pla i la definició de conceptes fins a la recopilació d’informació legal, científica i tècnica que serveixi de referència per a la redacció dels seus continguts.