en Actualitat, Noticias

En la redacció del manual hi han participat un centenar d’autors de 25 països, entre els que hi ha tan investigadors d’universitats i centres de recerca com tècnics experts en la matèria reconeguts a escala mundial. Aquest equip mixt permet transferir el coneixement científic a conceptes aplicats a planificació, projecte i gestió d’infraestructures de transport. El capítol ‘Wildlife crossing estructures’, dedicat als passos de fauna, compta com a coautora amb Carme Rosell, directora de Minuartia, que comparteix autoria amb l’australià Rod van der Ree i el nordamericà Dan Smith.

El document, al llarg de més de 60 capítols, posa a l’abast informació sobre mesures aplicables per reduir impactes sobre la biodiversitat, com passos de fauna o tancaments perimetrals, entre moltes altres, i també sobre determinats grups de fauna (rats penats, grans carnívors, ungulats, etc.) o sobre aspectes puntuals com mortalitat de fauna per atropellament o proliferació d’espècies invasores. En tots els casos el manual aporta informació aplicada a la gestió, resumida en format de presentació de ‘lliçons apreses’, a partir de l’extensa bibliografia i estudis en la matèria.

Al llarg dels diferents capítols es troba informació aplicable a tot el cicle de vida del projecte: planificació, disseny, construcció i funcionament. Destaca la necessitat de fonamentar les actuacions en el coneixement científic a l’abast, i d’aplicar seguiments de les mesures per avaluar els seus efectes.

Podeu consultar més informació aquí.

NOTÍCIES RECOMANADES

Deixar un comentari

Start typing and press Enter to search