Es publica el primer ‘Handbook of Road Ecology’ que integra coneixement d’autors de tot el món

En la redacció del manual hi han participat un centenar d’autors de 25 països, entre els que hi ha tan investigadors d’universitats i centres de recerca com tècnics experts en la matèria reconeguts a escala mundial. Aquest equip mixt permet transferir el coneixement científic a conceptes aplicats a planificació, projecte i gestió d’infraestructures de transport. El capítol ‘Wildlife crossing estructures’, dedicat als passos de fauna, compta com a coautora amb Carme Rosell, directora de Minuartia, que comparteix autoria amb l’australià Rod van der Ree i el nordamericà Dan Smith.

El document, al llarg de més de 60 capítols, posa a l’abast informació sobre mesures aplicables per reduir impactes sobre la biodiversitat, com passos de fauna o tancaments perimetrals, entre moltes altres, i també sobre determinats grups de fauna (rats penats, grans carnívors, ungulats, etc.) o sobre aspectes puntuals com mortalitat de fauna per atropellament o proliferació d’espècies invasores. En tots els casos el manual aporta informació aplicada a la gestió, resumida en format de presentació de ‘lliçons apreses’, a partir de l’extensa bibliografia i estudis en la matèria.

Al llarg dels diferents capítols es troba informació aplicable a tot el cicle de vida del projecte: planificació, disseny, construcció i funcionament. Destaca la necessitat de fonamentar les actuacions en el coneixement científic a l’abast, i d’aplicar seguiments de les mesures per avaluar els seus efectes.

Podeu consultar més informació aquí.