Participació a la Conferència Internacional d’Ecologia i Transport a Utah

Del 14 al 18 de maig es va celebrar el congrés biennal ‘International Conference on Ecology and Transportation’ (ICOET) a Salt Lake City (Utah, Estats Units). La directora de MINUARTIA, Carme Rosell va ser convidada a participar en l’obertura del congrés, des d’on va encoratjar a la cooperació entre les professionals del món del transport i de la conservació de la biodiversitat per aconseguir ‘harmonitzar transport i natura’, el lema de l’organització europea INFRA ECO NETWORK EUROPE, a la que va representar.
Aquesta conferència és la pionera en la seva disciplina i una de les més importants del món i constitueix un punt clau de trobada de centenars d’investigadors, professionals experts i gestors d’infraestructures de transport d’arreu del món, que hi comparteixen novetats respecte recerca aplicada i bones pràctiques de gestió i construcció en les infraestructures de transport.

MINUARTIA també va presentar conjuntament amb Autopistas by Abertis i Innat, la ponència Landscaping of a New Wildlife Overpass: Small Changes Make Big Differences to Benefit Biodiversity sobre el singular tractament paisatgístic desenvolupat al nou pas de fauna construït sobre l’autovia A2 a Fornells de la Selva, per afavorir pol·linitzadors i petita fauna.
Els resums de les diferents comunicacions presentades es poden consultar a la web d’ICOET.