Mesura per restablir la connectivitat fluvial al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà

En el marc del Dia Internacional del Peix Viatger (World Fish Migration Day), el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i l’associació La Sorellona organitzaren el passat 24 de maig diverses activitats per conscienciar sobre la problemàtica dels peixos migradors. Molts d’aquests peixos estan amenaçats, ja que s’han construït preses, rescloses o altres infraestructures que els barren el pas i no poden migrar i moure’s riu amunt i riu avall per desenvolupar la reproducció, l’alimentació o la dispersió.

En aquest context s’organitzà una visita demostrativa de les actuacions de seguiment de la funcionalitat del nou dispositiu de pas per a peixos construït l’any passat a la llacuna de la Massona, en el marc d’un conveni establert pel Parc Natural amb l’Obra Social La Caixa. Es tracta d’un canal lateral que envolta la comporta de regulació del rec del Molí en un punt estratègic per a la connectivitat fluvial entre el mar i la Reserva natural integral de les Llaunes. Gràcies a l’execució d’aquesta mesura, els peixos d’origen marí poden superar l’obstacle i penetrar a la llacuna per completar els seus cicles vitals. Aquesta actuació de permeabilització d’una barrera fluvial contribueix a la regeneració dels recursos pesquers així com a la conservació de la biodiversitat, ja que aquests peixos constitueixen l’aliment de molts ocells aquàtics.

La mesura fou dissenyada i està sent objecte de seguiment per tècnics de l’empresa Sorelló, amb la col·laboració de Minuartia.