La telemetria permet seguir els moviments dels gavians prop dels aeroports, contribuint a la seguretat aèria

Mantenir la seguretat de les operacions és una prioritat als aeroports, i l’estudi i la gestió de la fauna al recinte i al seu entorn és un factor clau per reduir el risc de col·lisions entre aeronaus i fauna.

Per abordar aquests aspectes i compartir experiències entre els diferents agents implicats en el tema, l’Agència Estatal de Seguretat Aerèria (AESA) ha organitzat el ‘III Foro Nacional de Aviación y Fauna’. Aena, com a ens gestor de l’Aeroport Josep Tarradellas Barcelona – El Prat, va presentar els resultats de l’estudi de seguiment dels gavians argentats de les proximitats del l’aeroport, per al qual s’havien equipat diversos exemplars amb emissors GPS.

Els resultats van mostrar la gran efectivitat de les mesures que es duen a terme a l’Aeroport per evitar l’entrada d’aquestes aus al camp de vol. Igualment, va permetre detectar els punts rellevants que aquests gavians utilitzen per desenvolupar el seu cicle vital, zones de repòs, alimentació i reproducció.

Aquesta informació, com la resta de tasques de seguiment de fauna que realitza AENA amb la col·laboració de MINUARTIA, permeten anticipar riscos derivats de la presència de fauna i així poder dur a terme mesures de gestió preventives, ja sigui dins del recinte o en col·laboració amb actors externs.