Israel publica una adaptació del manual “Fauna y Tráfico” del projecte COST 341

La Israel National Road Company ha publicat en hebreu una adaptació del document Habitat fragmentation due to transportation infrastructure: A handbook for identifying conflicts and designing solutions.

La primera edició del manual, del qual és co-autora la Dra. Carme Rosell, de Minuartia, fou publicada l’any 2003 en el marc del projecte europeu COST 341 sobre Fragmentació d’Hàbitats causada per infraestructures de Transport, i adaptada al context de l’Estat espanyol l’any 2005. La present publicació, de la qual n’és autora la Dra. Tamar Achiron-Frumkin, s’adapta al paisatge i les espècies d’Israel.

Es tracta d’una guia orientada a analitzar la problemàtica de la fragmentació dels hàbitats per carreteres i línies de ferrocarril i, sobretot, a proposar solucions aplicades en les fases de planejament, construcció i manteniment de les infraestructures. El document es basa en el coneixement sobre la matèria de nombrosos experts internacionals.

Minuartia hi ha col·laborat amb l’aportació d’imatges i esquemes que il·lustren la guia, moltes de les quals pertanyen al document ‘Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales’ publicat el 2006 pel Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, qui n’ha cedit el seu ús.