Inventari dels passos de fauna i altres estructures de connectivitat a la xarxa viària catalana

 

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha elaborat el primer inventari dels passos de fauna construïts en les últimes dècades per millorar la permeabilitat de la xarxa viària i reduir els efectes d’aquesta en la connectivitat ecològica.

En aquesta primera fase del treball, s’hi han inclòs més de 600 estructures construïdes a les carreteres que gestiona el govern català, entre les quals destaquen els 11 ecoductes. La major part dels passos són estructures multifuncionals, és a dir, drenatges o passos inferiors o superiors que s’han adaptat amb èxit per a afavorir el seu ús per part de la fauna. Cada una de les estructures s’ha caracteritzat i fotografiat i, a més d’una base de dades vinculada a un SIG, s’ha dissenyat una aplicació consultable a Google Earth que facilita notablement l’accés a la informació.

L’inventari, elaborat amb l’assistència tècnica de MINUARTIA, serà una eina de suport a la gestió i presa de decisions per als tècnics d’administracions i organitzacions implicades en avaluació d’impacte ambiental, gestió i manteniment d’infraestructures, planificació d’actuacions de desfragmentació i de gestió de la infraestructura verda. La informació també pot ser útil per al disseny de solucions de conflictes com són els accidents causats per animals.

Podeu consultar aquí la presentació de l’inventari que es realitzà en les jornades tècniques del Grup de Treball de fragmentació d’hàbitats causada per infraestructures de transport (integrat en la Comissió Estatal per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat), que tingueren lloc el passat mes de novembre a Càceres.