Experts japonesos visiten Catalunya per conèixer experiències de gestió de senglar

El responsable de l’Oficina de Prevenció de Danys causats per Fauna del Ministeri d’Agricultura, Silvicultura i Pesca del Japó i un investigador del mateix país, van fer una estada a Catalunya per intercanviar coneixement i experiència sobre control de conflictes amb senglar amb tècnics de MINUARTIA. Els experts japonesos han organitzat trobades amb diferents experts europeus per comparar les tècniques de control de l’expansió de l’espècie, sistemes de captura i de protecció de conreus. Al Japó es viu una situació similar a la de Catalunya, amb una forta expansió del senglar que causa importants danys a l’agricultura i molèsties en zones urbanes.

Durant l’estada a Catalunya, els tècnics japonesos i de Minuartia van visitar el Parc del Montseny i el dels Aiguamolls de l’Empordà on tingueren ocasió de compartir experiència amb tècnics dels respectius parcs i del Departament d’Agricultura, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, així com de guardes i agents rurals. En conjunt tingueren ocasió de conèixer el funcionament del Programa de seguiment de les poblacions de senglar a Catalunya, visitar estacions de fototrampeig de senglar per estudiar l’efecte de la caça en el senglar en reserves naturals, conèixer diferents tècniques de captura aplicades al control poblacional, així com dels sistemes de protecció de pastures i conreus.

La gestió del senglar és una de les principals línies de treball de Minuartia, que porta a terme diversos projectes de seguiment i control de poblacions de senglar, i de control dels conflictes que causa.