Es presenta l’estudi sobre accidents causats per animals en llibertat a les carreteres de Catalunya

El director general d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre del Departament de Territori i Sostenibilitat, Xavier Flores, presentà el passat 6 de juny de 2013, els resultats d’un estudi de l’accidentalitat provocada per animals en llibertat a la xarxa de carreteres que gestiona la Generalitat de Catalunya.

L’estudi, del qual es pot consultar un extracte aquí, ha analitzat uns 6.000 accidents en què s’han vist implicats animals i que han tingut lloc en vies interurbanes en el període 2007-2011. També ha avaluat l’efectivitat de les mesures aplicades en els trams de concentració d’accidents amb senglar i cèrvids, que havien estat identificats prèviament en un altre estudi dut a terme el 2007. A partir d’aquests resultats, s’ha actualitzat la identificació de trams de concentració d’accidents amb senglar i cèrvids i s’ha definit un pla de mesures per millorar la seguretat viària en els trams més conflictius.

L’estudi, realitzat per la Direcció General de Carreteres amb l’assistència tècnica de Minuartia, ha comptat amb una àmplia participació que inclou el Cos de Mossos d’Esquadra, el Servei Català de Trànsit, els equips de conservació de vies de les diferents demarcacions i la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. Aquesta experiència fou presentada en una comunicació oral al congrés americà ICOET (International Conference on Ecology & Transportation) que tingué lloc el juny de 2013 als Estats Units.