Es porta a terme un estudi sobre la presencia de senglar a les reserves naturals del Parc del Montseny

L’estudi que ha portat a terme la Diputació de Barcelona amb l’assistència tècnica de MINUARTIA va començar la temporada de caça 2012/2013, amb l’objectiu de determinar l’efecte de les batudes de senglar organitzades a les àrees de caça dels voltants de les Zones de Reserva Natural (ZRN) del Parc on la caça no és permesa, excepte per motius de gestió. La possibilitat de caçar el senglar en aquestes ZRN està prevista en el Pla Especial del Parc per evitar una concentració de senglars que repercuteixi negativament en la conservació d’elements d’interès del patrimoni natural del parc.

L’estudi, s’ha portat a terme amb l’aplicació de tècniques de fototrampeig i amb la col·laboració dels caçadors de la zona i dels guardes del parc. Els resultats d’aquesta primera prova pilot, que continuarà durant el 2013 i 2014, constaten que es produeix l’anomenat ”efecte reserva”, que consisteix en què l’abundància de senglar dins la Reserva on no es caça va augmentant a mesura que avança el període hàbil. Els senglars aprenen ràpid que existeix una zona on no es caça i es refugien en aquest indret.

Aquesta primera fase de l’estudi es presentà a les colles de caçadors de senglar que cacen al parc en una reunió que tingué lloc a la seu del parc i comptà amb la presència de la directora d’aquest i del coordinador en l’àmbit d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona.