Arnau Vilaginés

Graduat en ciències ambientals i màster en Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG)

Graduat en Ciències Ambientals per la Universitat de Girona i Màster en Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) i especialització en Anàlisi Geoespacial per UNIGIS. Ha treballat com a tècnic en SIG en el camp de la  topografia aèria i projectes amb drons, També ha donat suport en la generació de trajectòries de vol d’aeronaus remotament tripulades i ha participat com a assistent de pilot de dron i recollint dades LiDAR i fotogramètriques. Ha tingut també un rol principal en el desenvolupament d’una prova pilot d’aplicació de fitosanitaris amb dron.

Forma part de Minuartia com a Tècnic en Cartografia i Sistemes d’Informació Geogràfica recopilant i gestionant dades geoespacials relacionades amb biodiversitat, elaborant cartografia temàtica vinculada als projectes de consultoria ambiental i donant suport en la gestió i anàlisi de dades així com en la redacció de memòries tècniques.