El projecte LIFE SAFE CROSSING aplica dispositius activats amb sensors de detecció d’animals per prevenir atropellaments en carreteres

En el marc del projecte LIFE SAFE-CROSSING en que participa MINUARTIA i que se centra en la prevenció de mortalitat de fauna a carreteres, i en particular, de col·lisions amb grans carnívors com l’ós o el llop, s’han dut a terme visites a les zones destudi dels parcs nacionals de Majella, dAbruzzo, Lazio i Molise a Itàlia.

Aquesta visita ha tingut com a objectiu aprofundir la col·laboració entre els equips català i italià. D’una banda, es va tractar l’aplicació dels resultats dels treballs previs realitzats per MINUARTIA juntament amb altres socis del projecte, en què es van identificar els trams de concentració d’accidents on l’aplicació de mesures pot obtenir una relació cost/benefici millor, és a dir, pot aconseguir una reducció més gran del nombre d’accidents. També es van visitar sobre el terreny estructures transversals que han estat adaptades d’acord amb les instruccions aportades pels socis del projecte per facilitar-ne l’ús per part de la fauna.

Els treballs també van incloure la revisió de diverses instal·lacions d’innovadors sistemes de prevenció d’atropellaments i la recopilació d’informació sobre les característiques, els requeriments d’aplicació i els resultats preliminars del seguiment i l’avaluació d’efectivitat que es duen a terme als dos Parcs Nacionals, amb l’objectiu de facilitar-ne la replicació en altres llocs. Les tecnologies amb millors resultats són els dispositius compostos per senyals que avisen sobre la presència de fauna salvatge activats amb sensors de detecció danimals.

També compten amb dissuasius sonors destinats a alertar l’animal i evitar que travessi la calçada en el moment en que passa un vehicle. Aquests dispositius sonors s’activen només quan un vehicle circula per la via superant una velocitat determinada alhora que s’aproxima un animal.
L’aplicació de tecnologies per reduir els riscos per fauna és un dels reptes a què s’enfronten actualment els gestors de vies de transport.

Podeu trobar més informació a: https://life.safe-crossing.eu