en Actualitat

En el marc del projecte LIFE SAFE-CROSSING en el qual participa MINUARTIA i que es centra en la prevenció de mortalitat de fauna en carreteres, i en particular, de col·lisions amb grans carnívors com l’ós o el llop, s’han portat a terme visites a les zones d’estudi dels parcs nacionals de la Majella, d’Abruzzo, Lazio e Molise a Itàlia.
Aquesta visita ha tingut com a objectiu aprofundir la col·laboració entre els equips italians i el català. Per una banda es va tractar sobre l’aplicació dels resultats dels treballs previs realitzats per MINUARTIA juntament amb altres socis del projecte, en els quals es van identificar els trams de concentració d’accidents on l’aplicació de mesures pot obtenir un major cost/benefici, és a dir, pot aconseguir una major reducció del nombre d’accidents. També es van visitar sobre el terreny estructures transversals que han estat adaptades per facilitar el seu ús per part de la fauna d’acord amb les instruccions facilitades pels socis de projecte.
Els treballs també van incloure la revisió de diverses instal·lacions d’innovadors sistemes de prevenció d’atropellaments, i la recopilació d’informació sobre les seves característiques, requeriments d’aplicació i resultats preliminars del seguiment i avaluació d’efectivitat que es porten a terme als dos Parcs Nacionals, amb l’objectiu de facilitar-ne la replicació en altres llocs. Les tecnologies amb millors resultats són els dispositius composats per senyals advertidores de presència de fauna salvatge activades amb sensors de detecció d’animals. Els dispositius s’activen només quan un vehicle circula per la via superant determinada velocitat al mateix temps que s’aproxima un animal. També compten amb dispositius sonors destinats a alertar l’animal i evitar que creui la calçada en el moment que passa un vehicle. L’aplicació de tecnologies per reduir els riscos per fauna és un dels reptes als que s’enfronten actualment els gestors de vies de transport.

Podeu trobar més informació a: https://life.safe-crossing.eu

NOTÍCIES RECOMANADES

Deixar un comentari

Start typing and press Enter to search