El 7è congrés d’ICOET, a Arizona, congrega més de 500 experts en infraestructures i ecologia

Entre els dies 23 i 27 de juny de 2013 tingué lloc el congrés de la International Conference on Ecology & Transportation (ICOET), amb una gran acollida i la participació de més de 500 experts d’arreu del món. Aquesta és una de les conferències internacionals més importants en relació als conflictes ecològics relacionats amb les infraestructures de transport i on es troben experts de diverses disciplines per compartir informació actualitzada sobre mesures correctores, investigacions en curs, novetats tecnològiques, etc.

Minuartia participà en aquest congrés amb dues comunicacions. Es presentà la comunicació oral Animal-Vehicle Collisions: A New Cooperative Strategy Is Needed to Reduce the Conflict basada en l’Estudi de l’accidentalitat provocada per animals en llibertat a la xarxa de carreteres que gestiona la Generalitat de Catalunya (un encàrrec de la Direcció General de Carreteres), així com la comunicació en format pòster Restoring Connections Existing Transport Infrastructures in Spain, en què es feia una síntesi dels treballs realitzats en el marc del grup de treball Fragmentación de hábitats causada por infraestructuras de transporte, coordinat pel Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, i es mostraven alguns exemples d’actuacions de desfragmentació executades a l’Estat espanyol. Les comunicacions presentades a ICOET poden descarregar-se a la seva web.