Disponibles els resums i presentacions de les jornades sobre ‘Restauració ecològica i vies de transport’

Les jornades tècniques ‘Restauració ecològica i vies de transport’ es van celebrar entre el 31 de maig i el 2 de juny a l’illa de la Cartuja, a Sevilla, organitzades conjuntament pel Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico i els projectes europeus LIFE Safe-Crossing i LIFE LynxConnect. També va comptar amb el suport de l’organització europea Infrastructure and Ecology Network Europe (IENE).

En el marc de les jornades, impulsades des del Grupo de Trabajo sobre Fragmentación de hábitats causada por infraestructuras de transporte (GTFHT), en el que cooperen des de fa més de 20 anys administracions i experts sobre transport i biodiversitat, es va debatre com la restauració ecològica i la reducció de la fragmentació d’hàbitats causada per vies de transport poden contribuir a afavorir la biodiversitat i l’adaptació al canvi climàtic.

A les jornades es van presentar els avenços per a la redacció del Pla Nacional de Desfragmentació, així com l’actualització del document 6 de les Prescripcions Tècniques del GTFHT sobre identificació d’àrees prioritàries a desfragmentar. MINUARTIA presta assistència tècnica per al desenvolupament de tots dos treballs i va col·laborar en les ponències.

Es van presentar també estudis i actuacions, que s’han dut a terme en el marc dels dos projectes LIFE esmentats, sobre reducció dels impactes de carreteres i ferrocarrils en la conservació de grans carnívors com l’ós bru, el llop i els linxs ibèric i boreal. MINUARTIA, soci del projecte LiFE SafeCrossing, va participar en l’organització de les jornades i va fer una presentació sobre com adaptar estructures transversals (drenatges i passos superiors i inferiors) per facilitar-ne l’ús per part de la fauna.

El llibre de resums, les presentacions realitzades i les conclusions de les jornades estan disponibles aquí.
També és accessible el vídeo sobre el Pla Nacional de Desfragmentació