Diagnosi sobre l’ús públic dels espais naturals de la Garrotxa

El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i el Consorci de l’Alta Garrotxa, amb l’assistència tècnica de MINUARTIA, estan elaborant una diagnosi sobre l’ús públic a la Garrotxa. El treball integra un anàlisi de l’oferta i la demanda, així com la valoració de la contribució al desenvolupament socio-econòmic de la comarca que suposa el turisme que visita la Garrotxa. També s’han elaborat recomanacions per compatibilitzar l’ús públic amb la conservació del patrimoni natural i històric.

Aquest és el primer pas per elaborar el futur Pla d’Ús Públic de la Garrotxa, actuació prevista en el Programa d’actuacions de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS), acreditada pel Parc natural davant de la Federació EUROPARC. L’àmbit d’actuació de la CETS s’estén a tota la comarca de la Garrotxa i en la mateixa hi està directament implicat el Consorci de l’Alta Garrotxa, així com altres administracions, associacions turístiques i empreses privades.

El turisme sostenible i la gestió de l’ús públic són línies de treball prioritàries en els espais naturals protegits de la Garrotxa i el Parc natural ha rebut recentment el reconeixement del Guardó de Turisme 2017, en la categoria de Turisme Responsable, atorgat pel Departament d’Empresa i Coneixement