Desenvolupament del taller ‘Ós bru i infraestructures de transport: impactes i potencials mesures de mitigació’

En el marc dels treballs del projecte LIFE SAFE CROSSING, durant els dies 17 i 18 d’abril es va dur a terme a les Planes de Son (Pallars Sobirà), un taller sobre l’impacte de les infraestructures de transport en les poblacions d’ós bru (Ursus arctos) dels Pirineus i serralada Cantàbrica, i les potencials mesures de mitigació.

L’objectiu era compartir amb experts locals els resultats del projecte i augmentar la sensibilització sobre aquesta problemàtica a nivell local. Durant la primera jornada es van presentar els resultats, del projecte, així com diferents experiències centrades en aquesta espècie per part de professionals de la Generalitat de Catalunya, el Conselh Generau d’Àran, la Fundación Oso Pardo o la Oficina Francesa de la Biodiversidad (OFB). El segon dia es va dedicar als treballs que s’estan duent a terme per fer un seguiment de la població pirinenca, amb la visita a una de les zones de mostreig i la instal·lació de càmeres de fototrampeig per identificar potencials punts de creuament de les carreteres.

Aquest taller va ser organitzat per MINUARTIA com a soci del projecte LIFE SAFE CROSSING que té com a objectiu reduir el risc de mortalitat per atropellaments de grans carnívors europeus, amb la col·laboració del Conselh Generau d’Aran, la Generalitat de Catalunya, la Fundación Oso Pardo i l’Oficina Francesa de la Biodiversitat.