Arrenca la redacció del Pla intersectorial de conservació dels pol·linitzadors silvestres a Catalunya (PIPOL)

Aquest mes s’ha iniciat el procés de redacció del Pla intersectorial de conservació de pol·linitzadors silvestres de Catalunya, promogut pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) de la Generalitat de Catalunya. El Pla té com a objectius dirigir, coordinar i divulgar l’acció transversal de conservació dels pol·linitzadors silvestres a Catalunya i establir objectius i mesures a portar a terme en un horitzó fins l’any 2030.

El PIPOL s’elabora mitjançant un procés de co-creació amb participació de les diferents administracions i agents socials i econòmics que estaran implicats en l’execució de les seves mesures. La redacció s’ha iniciat amb una jornada on s’ha presentat l’informe ‘Els pol·linitzadors silvestres a Catalunya: estatus, amenaces i àmbits estratègics per a la seva conservació’coordinat pel CREAF i el Servei de Planificació de l’Entorn Natural, i amb la coautoria del Museu de Ciències Naturals de Granollers, la Universitat Autònoma de Barcelona i l’IRTA. S’hi ha exposat els objectius del Pla i s’ha realitzat un procés de participació sobre els àmbits prioritaris i objectius estratègics.

També s’ha constituït la Comissió intersectorial de treball (CIT) del Pla que serà l’encarregada de concretar les mesures que s’hi inclouran. Es preveu que el treball de la CIT es vagi desenvolupant al llarg de tot l’any 2023.

MINUARTIA dona suport a l’elaboració del PIPOL fent-se càrrec de la secretaria tècnica.