Un bon diagnòstic és la clau per reduir el riscos per fauna en aeroports

La revista Avion Revue Internacional publica en el seu número de juny de 2013 l’article: Colisiones con aves en aeropuertos. Primer paso: un buen diagnóstico on es reflecteixen les bones pràctiques de l’Aeroport de Barcelona-El Prat pel que fa al programa de prevenció i gestió de riscos causats per presència d’ocells al recinte aeroportuari.

Minuartia compta amb una àmplia experiència en gestió de fauna en aeroports arreu del món i es fa càrrec de la redacció, seguiment i actualització del Programa de control de fauna a l’Aeroport de Barcelona-El Prat, formant equip amb el Dr. Xavier Ferrer de la Universitat de Barcelona (UB).

Aquest programa, dóna compliment als requeriments actuals de l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) alhora que implementa accions específiques per aquest aeroport. Les mesures aplicables es defineixen a partir d’una diagnosi prèvia que contemplà, entre altres aspectes la biologia, ecologia i comportament de la fauna present, i les característiques del recinte i dels hàbitats existents al seu entorn. El Programa permet avaluar l’efectivitat de les actuacions del Servei de Control de Fauna de l’aeroport i aposta per mesures innovadores de gestió de l’hàbitat que garanteixen un mínim d’incidències causades per la fauna.

Amb aquestes actuacions l’Aeroport de Barcelona-El Prat garanteix la seguretat aeronàutica tot procurant compatibilitzar-la amb la conservació de la fauna silvestre dels ambients naturals terrestres i marins veïns de l’aeroport. L’equip Minuartia-UB es caracteritza per la innovació, el disseny de mesures a mida de cadascun dels aeroports, i per una política d’àmplia comunicació i col·laboració amb els agents interns i externs a l’aeroport.