Seguiment d’ungulats mitjançant fototrampeig als Aiguamolls de l’Empordà i participació en l’SNAPSHOT EUROPE

La participació en el projecte SNAPSHOT EUROPE permet compartir els resultats del seguiment d’ungulats mitjançant fototrampeig als Aiguamolls de l’Empordà.

Per tal d’estudiar les poblacions d’ungulats al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, des de l’any 2004 s’han utilitzat càmeres de fototrampeig en diferents campanyes amb objectius diversos, com avaluar l’ús dels passos de fauna de la zona, o estimar la densitat d’aquests animals mitjançant la metodologia (Random Encounter Model), REM durant els darrers anys. Durant el 2021 es va incrementar el nombre de càmeres instal·lades, per tal de cobrir les dues zones de Reserva i obtenir informació sobre les poblacions de les tres especies d’ungulats presents al parc (el senglar, la daina i el cabirol), aprofitant la participació en el projecte internacional SNAPSHOT EUROPE.

SNAPSHOT EUROPE és un projecte col·laboratiu coordinat per l’Institut Max Planck, que té com a objectiu la monitorització de mamífers a escala europea, seguint una metodologia coordinada i estandarditzada mitjançant fototrampeig. Totes les dades recollides es posen a disposició dels investigadors a través d’una publicació col·laborativa.

En el cas dels Aiguamolls de l’Empordà, s’han obtingut 1.817 seqüències de mamífers, de les quals 1.037 corresponen a ungulats, amb el senglar com a espècie més freqüent a la zona. A part de la col·laboració en el projecte SNAPSHOT EUROPE, s’ha pogut estimar la densitat de senglar mitjançant la tècnica REM , que permet obtenir la densitat de població a partir de les imatges de fototrampeig sense necessitat d’identificar els individus. S’ha obtingut també informació sobre els patrons d’activitat diària, la mida dels grups, i diversitat d’espècies presents a la zona..

En el següent vídeo podeu veure un recull de les imatges obtingudes: https://youtu.be/s_FLu9EAZxM