Redacció del catàleg d’amfibis i rèptils per al Pla de Conservació del Parc de la Serralada Litoral

Consorci del Parc de la Serralada Litoral
2018 – 2019

Redacció de les fitxes de quatre amfibis i cinc rèptils, que s’integren com a fauna d’interès de conservació prioritari dins el Pla de Conservació del Parc. Les espècies s’han escollit en una avaluació prèvia, en la que s’han tingut en compte aspectes normatius, l’estat de l’espècie a la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona i en el propi Parc.
Les fitxes avaluen la situació de cada espècie al Parc, defineixen els objectius de gestió i les actuacions a realitzar en relació a recerca i seguiment, conservació i gestió del medi, gestió de la informació, i normativa i altres eines administratives. Es realitza la programació de les actuacions i s’estableix un sistema d’indicadors de seguiment d’execució de les actuacions i de l’estat del tàxon.