Proposta de seguiment a llarg termini de les poblacions d’amfibis a l’Espai natural de les Guilleries – Savassona

Diputació de Barcelona
2018 – 2019

Projecte sobre els amfibis del l’Espai natural que es troben en basses i altres aigües estancades i que inclou tres urodels i set anurs. A partir del treball de camp i de diverses fonts, es determina l’àrea de distribució de cada espècie i es caracteritza la relació entre presència d’amfibis i principals variables d’hàbitat, entre altres aspectes. S’estableixen indicadors de seguiment dels amfibis i dels hàbitats. Finalment, es realitza una proposta de seguiment a llarg termini dels punts d’aigua importants per als amfibis.
En paral·lel, es realitza una actualització de l’inventari d’hàbitats amb la inspecció de 34 masses d’aigua. La seva caracterització contempla impactes detectats i previsibles i una avaluació de l’estat de conservació de l’hàbitat. S’enuncien propostes de gestió per revertir els impactes i per millorar l’hàbitat.