Ponència sobre biodiversitat en el seminari internacional ‘La carretera en el paisatge’

El seminari ‘La carretera en el paisatge’ va tenir lloc els dies 9 i 10 de maig a Barcelona, organitzat per l’Observatori del Paisatge de Catalunya i la Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat. Les jornades es van centrar en explorar les relacions entre els paisatges i les carreteres, vistes des de diferents perspectives, com la integració paisatgística, els valor patrimonials, el potencial didàctic i turístic, o el seu interès en la fotografia i el cinema.

MINUARTIA va participar en les jornades, on Carme Rosell va presentar la ponència ‘Oportunitats per afavorir la conservació de la biodiversitat en el projecte i gestió de carreteres’. A la intervenció es va destacar la importància dels hàbitats relacionats amb les infraestructures (marges de carreteres, basses i altres elements de drenatge, entre altres). També es van mostrar exemples de bones pràctiques de disseny i manteniment de carreteres que tenen beneficis per a la natura, i també per a les persones que les utilitzen, o les que viuen en els territoris de l’entorn.