Participació a la conferencia internacional sobre ecologia i transport (IENE 2022)

L’organització Infrastructure & Ecology Network Europe (IENE) organitza cada dos anys una conferència internacional sobre biodiversitat i transport. L’edició d’enguany va tenir lloc a Cluj-Napoca, Romania, del 19 al 23 de setembre de 2022. Aquestes conferències tracten una gran varietat de temes relacionats amb l’impacte del transport en els hàbitats i les espècies, les mesures per mitigar-lo i la seva eficàcia, així com les qüestions de planificació. Proporcionen un fòrum interdisciplinari que permet que científics, professionals, administracions i responsables polítics presentin resultats recents, intercanviïn experiències, discuteixin mesures planificades i en curs i creïn un marc per a la col·laboració futura.


Minuartia hi va participar amb la organització de dos tallers: el primer, titulat ‘Practical experiences, challenges and opportunities related to transport ecology’, presentava experiències del projecte LIFE SafeCrossing, mentre que el segon, titulat ‘Mainstreaming biodiversity into transport sector’, tenia com a objectiu discutir sobre les bones pràctiques per promoure la biodivesitat en les infraestructures de transport, així com els factors que n’impedeixen la seva implementació, dins el marc del projecte Horizon2020 BISON. A més, una de les sessions plenàries del congrés titulada “Biodiversity and infrastructure synergies and opportunities for European transport networks and beyond”, fou presentada per Carme Rosell, de Minuartia, conjuntament amb Yannick Autret, del Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires i Thierry Goger de FEHRL – Europe’s National Road Research Centres.
A la Conferència també es va presentar el nou capítol que inclou prescripcions sobre passos de fauna, tancaments perimetrals i altres mesures per reduir accidents amb animals inclosos al manual d’‘IENE Wildlife and Traffic Handbook’:

https://handbookwildlifetraffic.info/ch-7-solutions-to-reduce-transport-infrastructure-impacts-on-wildlife/7-1-introduction/