Nova eina per al seguiment de la biodiversitat potencial en boscos madurs a Catalunya

Els boscos madurs representen un hàbitat molt valuós per a moltes especies de fauna i flora i es troben en regressió a la major part d’Europa. L’associació Sèlvans ha impulsat la creació d’un índex de biodiversitat potencial específic per a boscos madurs (IBP-BM) que permeti avaluar diverses característiques d’aquests que afavoreixen nombroses especies i, per tant, n’augmenten la biodiversitat potencial. Aquesta eina servirà per poder fer un seguiment de l’estat dels boscos madurs i avaluar els resultats assolits en la seva gestió.


Partint de l’índex de biodiversitat potencial (IBP) definit pel projecte LIFE Biorgest, l’IBP Catalunya – Regió mediterrània, s’ha dissenyat un índex per als boscos madurs (IBP-BM) que afegeix variables associades de forma més directa al grau de maduresa del bosc, com ara l’heterogeneïtat de l’estructura horitzontal i el predomini d’arbres de llavor o bosc gros. Estableix nous llindars per valorar les variables, de manera que indiquen molt millor el grau de maduresa del bosc.
Amb l’assistència tècnica de Minuartia s’ha desenvolupat el nou IBP-BM i se n’ha fet una prova pilot en boscos de la serralada Transversal. La presa de dades al camp es fa de forma ràpida i sense que requereixi coneixements especialitzats.
La utilització de l’IBP-BM en un nombre molt més elevat de rodals permetrà anar-lo perfeccionant els propers anys.