Nou projecte HORIZON 2020 sobre biodiversitat i infraestructures de transport

El projecte BISON ‘Biodiversity and Infrastructure Synergies and Opportunities for European transport Networks’, finançat en el marc del programa HORIZON 2020 de la Unió Europea, s’ha iniciat el gener de 2021 i durant 30 mesos integrarà treballs d’una trentena d’organitzacions per identificar sinèrgies i oportunitats que facin compatibles la conservació de la biodiversitat i les infraestructures de transport: carreteres, ferrocarrils, aeroports i ports, canals i línies elèctriques.

El principal objectiu és integrar la biodiversitat en la planificació, projectació i gestió de les infraestructures de transport. Amb aquest objectiu s’identificaran futures necessitats de recerca i innovació per aconseguir infraestructures que integrin solucions basades en la natura i altres elements per afavorir la biodiversitat, alhora que es facin més resilients front al canvi climàtic i s’asseguri la seva fiabilitat i eficiència. El projecte desenvoluparà una agenda estratègica de desplegament de recerca (SRDA) per tal de millorar la base de coneixement sobre infraestructures i biodiversitat. S’identificaran també, mètodes i materials de construcció, manteniment i inspecció resilient que permetin mitigar la pressió de les infraestructures sobre la biodiversitat. També s’ha definit com a objectiu donar suport als països membres per a involucrar els diferents agents implicats en la planificació i desenvolupament de les infraestructures, així com liderar la col·laboració i suport a la investigació europea.

Aquest projecte internacional compta en el seu partenariat amb representants governamentals, instituts de recerca, empreses i associacions. MINUARTIA lidera un dels 5 paquets de treball, centrat en la integració de la biodiversitat en la gestió actual i futura de les infraestructures de transport. Aquest paquet té com a objectiu identificar i descriure bones pràctiques i noves tecnologies, incloses les solucions basades en la natura, aplicables per afavorir la biodiversitat en infraestructures de transport. També es preveu la identificació de les noves tendències emergents que s’abordaran en l’escenari actual del canvi climàtic i els seus efectes sobre la biodiversitat en relació al transport.