Nou LIFE sobre carreteres i grans carnívors a Europa

LIFE SAFE-CROSSING és un projecte integrat el programa LIFE de la UE destinat a prevenir la mortalitat en carreteres de grans carnívors com són l’ós bru, el llop o els linxs ibèric i europeu. El projecte que es desenvoluparà fins al 2023 integra 13 organitzacions de diferents països del sud i est d’Europa, liderats per un equip italià i entre les quals hi participa MINUARTIA. L’àmbit de treball inclou 29 espais inclosos a la Xarxa Natura 2000 (LICs) on el projecte implementarà accions com ara la instal·lació de sistemes de prevenció de col·lisions entre vehicles i la fauna salvatge, l’adaptació d’estructures transversals existents per afavorir el pas de fauna i el seguiment de les estructures mitjançant noves tècniques de seguiment remot. També es dissenyaran nous panells de sensibilització als conductor, aplicant tècniques de neuromarketing.

MINUARTIA aporta assistència tècnica al conjunt d’organitzacions participants, coordinant el procés de caracterització i selecció d’estructures transversals per a ser adaptades com a passos de fauna, d’anàlisi de punts de concentració d’accidents (conjuntament amb el CDV, centre txec de recerca en transport) i en l’organització de jornades i cursos de formació en coordinació amb la xarxa d’experts Infra Eco Network Europe (IENE).

Per més informació, consulteu aquí.