Oriol Castells

Oriol Castells

Graduat en Biologia i Màster en 'Biologia de la Conservació i Gestió de la Biodiversitat'

Graduat en Biologia i màster en ‘Biologia de la Conservació i Gestió de la Biodiversitat’ per la Universitat de Barcelona. Ha treballat com a tècnic investigador al Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la mateixa Universitat, on ha participat en projectes de conservació de la biodiversitat relacionats amb grups taxonòmics molt diversos, com els invertebrats marins, els quiròpters o les aus.

Durant el seu desenvolupament professional ha dut a terme tasques de gestió i anàlisi de dades i treball de camp, a més de treballs de divulgació i educació ambiental. És anellador científic d’ocells, avalat per l’Institut Català d’Ornitologia (ICO). L’any 2022 s’incorpora a Minuartia participant en projectes de gestió de fauna.