Moisès Guardiola

Doctor en Ecologia

Doctor en Ecologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona. Treballa des de fa més de 20 anys com a consultor ambiental per a diferents administracions públiques, universitats, empreses i entitats. Té una extensa experiència en treball de camp en flora, vegetació i hàbitats, alhora que treballa amb sistemes d’informació geogràfica i d’anàlisi de dades. Les línies principals de treball són la conservació, gestió i cartografia de flora i hàbitats. Des del curs 2017–2018 combina la feina de freelance amb la de professor associat a la unitat de Botànica del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Des del curs 2018–2019 és professor i coordinador del mòdul Evolució i Anàlisi del Paisatge Vegetal del màster universitari d’Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat (UAB). És autor o coautor de diverses publicacions científiques i de divulgació, manuals i de diversos mapes d’hàbitats d’espais naturals protegits de Catalunya. Des de 2003 col·labora amb Minuartia en diversos aspectes principalment relacionats amb botànica o gestió d’espais naturals protegits.