Mario Álvarez

Mario Álvarez

Graduat en Ciències Ambientals i Màster en Àrees Protegides, Recursos Naturals i Biodiversitat

Graduat en Ciències Ambientals i Màster en Àrees Protegides, Recursos Naturals i Biodiversitat per la Universitat de Múrcia (UM). Els àmbits en què ha desenvolupat els seus treballs se centren en seguiments i estudis sobre conservació particularment enfocats a l’avifauna, amb extensa experiència amb seguiment d’aus rapinyaires en col·laboració amb el Departament d’Ecologia i Hídrologia (UM).

Durant els estudis universitaris ha tractat diversos aspectes de l’ecologia animal amb especial interès en la distribució d’espècies, selecció i ús de l’hàbitat, impacte de la transformació i fragmentació de l’hàbitat en comunitats d’aus i dinàmica poblacional.

Ha participat en diversos projectes que abasten àmbits diversos, com ara estudis de viabilitat de reintroducció de rapinyaires o implementació d’un visor cartogràfic sobre avifauna del Mar Menor i la franja litoral Mediterrània. Ha realitzat comunicacions en congressos, articles i conferències tots vinculats a l’estudi de les aus. Forma part de l’equip de Minuartia, treballant en gestió dels riscos per fauna.