Anna Colomer

Anna Colomer

Llicenciada en geografia i història

Llicenciada en geografia i història per la Universitat Autònoma de Barcelona. Forma part de l’equip de Minuartia des de 2001. Desenvolupa treballs relacionats amb la recopilació, gestió i tractament de bases de dades, en particular dels relacionats amb seguiments de poblacions de fauna, avaluació de l’efectivitat de passos de fauna i dades de seguiment de mesures de gestió del risc de fauna en aeroports. També té una extensa experiència en l’anàlisi de dades de vídeo i fototrampeig, i realitza altres tasques de suport en la gestió de projectes.