El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa impulsa el mecenatge d’empreses per restaurar hàbitats

El Parc Natural està portant endavant iniciatives de millora del patrimoni natural i del paisatge, mitjançant acords de mecenatge amb empreses ubicades en el seu àmbit.
En aquest marc, i amb l’assessorament tècnic de MINUARTIA, està impulsant el mecenatge per restaurar basses i aiguamolls que afavoreixen la conservació dels organismes aquàtics i ofereixen punts de reproducció per a les granotes i gripaus. Concretament el dossier “Salts d’alegria” adreçat a les empreses, destaca l’interès de la seva col·laboració amb el Parc i la seva implicació en la conservació de la biodiversitat i la infraestructura verda, i proposa accions concretes en les que poden participar.

Aquest document és el primer d’una sèrie que el Parc té previst elaborar presentant a les empreses una àmplia diversitat d’opcions per al mecenatge, entre les quals s’inclouen també actuacions per a la recuperació del patrimoni de la pedra seca o la instal·lació de punts de càrrega de vehicles elèctrics en algun dels aparcaments públics del Parc.