L’equip de gestió del projecte europeu SAFEROAD es reuneix a Barcelona

m_m_saferoad_minuartia-1

El passat dia 19 de març va tenir lloc a la seu del Departament de Territori i Sostenibilitat una reunió de l’equip de gestió del projecte de R&D ‘SAFEROAD – Safe roads for wildlife and people’, que forma part del Programa Transnacional d’Investigació en Carreteres 2014-2016 de la Conferència Europea de Directors de Carreteres. El centre de recerca ALTERRA-Wageningen UR, la Swedish University of Agricultural Science i MINUARTIA integren l’equip de gestió del projecte on treballen conjuntament científics i tècnics de 8 països europeus.

El projecte integrarà i generarà nou coneixement sobre tècniques per reduir la mortalitat de fauna i l’efecte barrera de les carreteres, contribuint a reduir els riscos d’accidents amb animals i a garantir la conservació de les poblacions de fauna salvatge.

També preveu facilitar l’aplicació dels coneixements generats mitjançant guies pràctiques que siguin d’utilitat per als organismes gestors de carreteres i altres agents implicats en gestió del medi natural.

MINUARTIA s’encarrega entre altres treballs, de liderar l’elaboració d’una guia de Bones Pràctiques per al manteniment de carreteres, i desenvoluparà, conjuntament amb equips de Suècia, Noruega i la República Txeca, models per a la avaluació i reducció de la sinistralitat en trams de concentració d’accidents amb animals. En aquest treball es compta la col·laboració de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre.

El projecte, dotat amb 598.000€, es va adjudicar en un concurs públic en el qual, a banda d’una àmplia expertesa en la matèria, es va requerir la cooperació entre centres de recerca i empreses, per afavorir la transferència i aplicabilitat del coneixement generat.