Ja estan disponibles els documents finals del projecte ‘Safe Roads for Wildlife and People’

El projecte SAFEROAD, ‘Safe Roads for Wildlife and People’, finançat per la CEDR – Conference of European Directors of Roads- en el marc del seu programa de recerca ‘Roads and Wildlife’, ha estat desenvolupat per un consorci integrat per ALTERRA, la Swedish University of Agricultural Science, MINUARTIA, l’Institute for Natural Resources Conservation de la Universitat de Kiel, el Norwegian Institute for Nature Reserche (NINA) i Roughan & O’Donovan Innovative Solutions (RODIS). El seu objectiu és millorar la seguretat de les carreteres, tan per als conductors, com per a la fauna silvestre, i ha permès integrar i generar nou coneixement per tal de prevenir la mortalitat de la fauna a causa de col·lisions amb vehicles i reduir l’efecte barrera que tenen les carreteres en les poblacions d’animals i plantes.

Recentment s’han publicat els documents elaborats en el marc del projecte, que inclouen l’informe final que resumeix el conjunt dels resultats i 9 documents tècnics, entre els quals s’hi troba la ‘Guia de manteniment de carreteres per millorar la conservació de la fauna i la seguretat del trànsit’, treball que ha estat liderat per MINUARTIA i que ha comptat amb la participació de diversos socis del projecte.

L’informe final del projecte es pot descarregar aquí i podeu accedir a tots els documents elaborats aquí.