Our publications

Discover our publications, focused on research and knowledge transfer

Principals resultats del projecte “Impactboar” de seguiment de l’activitat del senglar al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Principals resultats del projecte “Impactboar” de seguiment de l’activitat del senglar al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Carme Rosell, Alberto Muñoz, Ferran Navàs, Marc Fernández-Bou,Pau Sunyer, Raúl Bonal, Josep Maria Espelta
X Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 2015
El senglar al Vallès Oriental: evolució i tendències de futur
El senglar al Vallès Oriental: evolució i tendències de futur
Carme Rosell & Berta Pericas
Revista del Centre d’Estudis de Granollers, 21, 7-27, 2017
Bats and invertebrates provide evidence of ecoducts’ role as key elements of the Green Infrastructure
Bats and invertebrates provide evidence of ecoducts’ role as key elements of the Green Infrastructure
Carme Rosell, Marc Fernández‐Bou, Joana Colomer, Ferran Navàs, Carles Flaquer, Marina Bas, Mònica Laje & Carles Boronat
2016 IENE – 5th International Conference on Ecology and Transportation. 2016
Importància de la recuperació ambiental dels cursos fluvials en la connectivitat ecològica. El cas pràctic del Parc de l’Alba
Importància de la recuperació ambiental dels cursos fluvials en la connectivitat ecològica. El cas pràctic del Parc de l’Alba
Consol Pérez, Albert Noguera, Marc Fernández & Carme Rosell. 2015
Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales (segunda edición, revisada y ampliada)
Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales (segunda edición, revisada y ampliada)
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Asisténcia técnica: Carme Rosell, Marc Fernández & Ferran Navàs. MINUARTIA. 2015
Wild boar populations up, numbers of hunters down? A review of trends and implications for Europe
Wild boar populations up, numbers of hunters down? A review of trends and implications for Europe
Giovanna Massei, Jonas Kindberg, Alain Licoppe, Dragan Gacic, Nikica Šprem, Jirí Kamler, Eric Baubet, Ulf Hohmann, Andrea Monaco, Janis Ozoli, Sandra Cellina, Tomasz Podgórski, Carlos Fonseca, Nickolay Markov, Boštjan Pokorny, Carme Rosell & András Náhlik.
Pest Management Science. 2015
Ungulate-vehicle collisions in Catalonia: Identifying the main landscape and road-related variables describing the most hazardous road locations.
Ungulate-vehicle collisions in Catalonia: Identifying the main landscape and road-related variables describing the most hazardous road locations.
Marina Torrellas, Carme Rosell, Marc Fernández-Bou1, Andreas Seiler, Richard Andrášik, Jiří Sedoník, Michal Bíl, Ferran Camps & Ferran Rodà
IENE 2016 – 5th International Conference on Ecology and Transportation. 2016
Prescripciones técnicas para la reducción de la fragmentación de hábitats en las fases de planificación y trazado.
Prescripciones técnicas para la reducción de la fragmentación de hábitats en las fases de planificación y trazado.
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (Roser Campeny, coordinació assistència tècnica per a la redacció del document). 2010
Indicadores de fragmentación de hábitats causada por infraestructuras lineales de transporte
Indicadores de fragmentación de hábitats causada por infraestructuras lineales de transporte
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (Pino, J., Rodà, F., Rosell, C. & Campeny, R. assistència tècnica per a la redacció del document). 2010
Índice de evaluación del potencial de los bosques para la biodiversidad
Índice de evaluación del potencial de los bosques para la biodiversidad
Fernández Bou, M.; Campeny Valls, R.; Lopez Jovani, J.; Camprodon, J.; Baiges Zapater, T.; Cervera Zaragoza, T. & Abián Perruca, J.
Actas VI Congreso Forestal Español. Vitoria-Gasteiz, 10-14 de juny de 2013