Esther FerrerLlicenciada en Biologia, màster en Botànica i Postgraduada en Jardineria i Paisatgisme

    Llicenciada en Biologia i màster en Botànica per la Universitat de Barcelona i Postgraduada en Jardineria i Paisatgisme per l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona. Des de 2016 és col•laboradora habitual de Minuartia. La seva experiència es centra en la realització d’estudis d’anàlisi ambiental i territorial, amb aplicació tant a l’avaluació ambiental de plans i projectes com a la planificació i gestió del territori. Ha coordinat la redacció dels documents d’avaluació ambiental estratègica de més de 20 plans d’ordenació urbanística i ha participat en la redacció de diversos plans d’ordenació i gestió d’espais naturals, com ara el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Delta de l’Ebre i el Pla de Gestió de l’Espai PEIN de la Sèquia Major. També ha dut a terme diversos estudis d’impacte i integració paisatgística i compta amb una àmplia experiència en projectes de restauració ambiental i de recuperació d’hàbitats; ha participat en la redacció de més de 25 projectes de restauració i millora d’entorns naturals, especialment en entorns fluvials i costaners i ha participat en el disseny de diversos espais verds urbans i peri-urbans. També ha portat a terme la direcció d’obra de projectes de millora de l’entorn natural i recuperació d’hàbitats, i ha estat la responsable de la direcció ambiental de diferents obres d’infraestructures – viàries, hidràuliques, etc.-, equipaments i obres d’enjardinament.

    Start typing and press Enter to search