Projecte i avaluació de nous dormidors per a corb marins per reduir els conflictes amb la seguretat aeronàutica

Autoritat Portuària de Barcelona. 2006- 2019

Projecte innovador de creació de nous dormidors artificials de corb marí gros (Phalacrocorax carbo) per reduir riscos en l’aviació. Identificació d’ubicacions adequades per a l’establiment de nous dormidors al delta del Llobregat. Disseny, projecto constructiu i avaluació de l’efectivitat d’estructures artificials instal·lades en nous dormidors. Seguiment de la distribució de dormidors de l’espècie al delta del Llobregat.

Tag: Riscos fauna en aeroports, col·lisions aus, perill aviària, birdstrike, conflictes fauna, Aeroport de Barcelona-el Prat

Related Projects

Start typing and press Enter to search