Oriol Calvet

Oriol Calvet

Graduat en Biologia i Màster en Ecologia, Gestió i Restauració del Medi Natural

Graduat en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster en Ecologia, Gestió i Restauració del Medi Natural per la Universitat de Barcelona. Durant els estudis universitaris es va especialitzar en restauració ecològica d’espais degradats, específicament de zones explotades per mineria a cel obert.

Després del període formatiu, ha treballat en els camps de la restauració ambiental i la gestió de boscos. En aquests àmbits ha adquirit experiència en la realització de mostrejos de camp, inventaris forestals, redacció de projectes d’ordenació forestal i elaboració de cartografia tècnica. Forma part de l’equip de Minuartia com a especialista en SIG i tècnic en projectes de restauració.