Miguel Muñoz

Miguel Muñoz

Graduat en Biologia i Màster en Ecologia

Graduat en Biologia per la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) i Màster en Ecologia per la UAM i la Universitat Complutense de Madrid. Va centrar els estudis en l’ecologia evolutiva, la biologia de la conservació i l’ornitologia, principalment mitjançant activitats com l’anellament científic d’aus, la divulgació mediambiental i la col·laboració en censos d’aus. Ha treballat com a tècnic de recerca en el projecte LIFE-Ricotí (UAM), realitzant cartografia mitjançant sistemes d’informació geogràfica (SIG), i també té experiència en la realització d’estudis sobre l’efectivitat de sistemes anticol·lisió d’aus implantats a parcs eòlics.

Forma part de l’equip de Minuartia, treballant en gestió dels riscos per fauna a l’Aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas.