0

Olmo Rigoni

Graduat en Biologia Ambiental per la Universitat Autònoma de Barcelona. L’any 2014 inicia la seva col•laboració amb Minuartia, on porta a terme les pràctiques d’empresa participant en [...]

0

Berta Pericas

Graduada en Enginyeria Forestal amb especialitat en medi ambient i paisatge per la Universitat de Lleida. És tècnica en Gestió i Organització de Recursos Naturals i Paisatgístics i actualment [...]

0

Seguiment de l’estat i eficiència de les mesures preventives i correctores per a la fauna a la línia d’alta velocitat Barcelona-Frontera francesa

0

Assessorament en la gestió de la fauna en el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa

0

Diagnòstic preliminar per al Pla d’ús públic de la comarca de la Garrotxa

0

Estudi de connectivitat i permeabilització territorial del PEIN Punta la Móra – Tarragona.

0

Prescripciones técnicas para la reducción de la fragmentación de hábitats en las fases de planificación y trazado.

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (Roser Campeny, coordinació assistència tècnica per a la redacció del document). 2010

0

Indicadores de fragmentación de hábitats causada por infraestructuras lineales de transporte

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (Pino, J., Rodà, F., Rosell, C. & Campeny, R. assistència tècnica per a la redacció del document). 2010

0

Índice de evaluación del potencial de los bosques para la biodiversidad

Fernández Bou, M.; Campeny Valls, R.; Lopez Jovani, J.; Camprodon, J.; Baiges Zapater, T.; Cervera Zaragoza, T. & Abián Perruca, J. Actas VI Congreso Forestal Español. Vitoria-Gasteiz, 10-14 [...]

0

Desfragmentación de hábitats. Orientaciones para reducir los efectos de las infraestructuras de transporte en funcionamiento.

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Rosell, C., Rodà, F., Miralles, E. & Navàs, F. assistència tècnica per a la redacció del document). 2013