Redacció de l’Estudi ambiental per a la millora de connectivitat terrestre. Permeabilització infraestructures. La Múnia – Marmellar

En el marc dels projectes de desenvolupament de la infraestructura verda impulsats per la Generalitat de Catalunya, i per encàrrec d’Infraestructures.Cat,  s’ha elaborat l’Estudi ambiental per a la millora de connectivitat terrestre i la permeabilització d’infraestructures a la zona de La Múnia i Marmellar amb l’assistència tècnica de Minuartia. En aquest sector, a cavall de […]